Naasten, cliënten en hulpverleners over de samenwerking binnen de triade

Naasten, cliënten en hulpverleners over de samenwerking binnen de triade

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2018
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dat goede samenwerking tussen hulpverlening, cliënt en naasten van belang is, daarover is binnen de ggz, geen discussie. Wel lopen de meningen uitéén over hoe die samenwerking er uit moet zien en welke hulpmiddelen een goede samenwerking zouden kunnen faciliteren. Eén van de instrumenten die hiertoe zijn ontwikkeld, is de Triadekaart (www.triadekaart.nl). Nu deze inmiddels in een groot aantal ggzinstellingen in gebruik is genomen, rees de vraag of de kaart inderdaad de beoogde effecten heeft op de samenwerking en hoe deze idealiter dient te worden toegepast. In dit artikel wordt beschreven welke criteria verschillende betrokkenen hanteren als zij spreken van ‘goede samenwerking’ en hoe de Triadekaart hieraan zou kunnen bijdragen.