Naar school met een psychische beperking: een hele opgave

Naar school met een psychische beperking: een hele opgave

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een case-study naar ervaringen van jongeren met psychische beperkingen die een reguliere opleiding volgen

In dit artikel wordt beschreven wat de succes- en risicofactoren zijn voor jongeren met psychische beperkingen die een reguliere opleiding volgen. Centraal staan de schoolervaringen van zeven jongeren, die beschermd wonen bij zorginstelling Promens Care. Daarnaast geven zes mensen die de doelgroep beroepshalve goed kennen hun visie en ervaringen weer. Zowel school als zorginstelling hanteren als uitgangspunt voor hun handelen 'eigen regie' en 'zelfstandigheid'. De jongeren geven aan, dat ze hierin worden overvraagd. Ze hebben behoefte aan meer bemoeienis in de vorm van taakverlichting en sturing.