Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2012

Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2012

2012

Omschrijving

De stem van het symptoom - Over de context van de stoornis en de stoornis van de context

De stem van het symptoom - Over de context van de stoornis en de stoornis van de context

Herstel' wordt in onze samenleving veelal gezien als terugkeer naar een staat die verlaten werd door het optreden van een stoornis of ziekte: de 'normale' of 'gezonde' staat. De beoordeling in hoeverre van zo'n terugkeer sprake is, hangt mede af van vooronderstellingen die men heeft over de grondtrekken van ziekte en gezondheid, pathologie en normaliteit. Die aannames blijven doorgaans impliciet. Desondanks zijn ze sturend. Wie zich bezighoudt met herstel en rehabilitatie ontkomt er niet aan te gelegener tijd impliciete aannames expliciet te maken. Zo'n explicitatie is zeker aan de orde als het vermoeden bestaat dat die grondgedachten problematisch zijn. Volgens een groeiend aantal filosofen, wetenschappers en hulpverleners is dat momenteel het geval. De huidige culturele context zou steeds sterker ontwrichtende trekken beginnen te vertonen. De normativiteit die binnen deze context domineert en die bestemt wat 'normaal' en 'gezond' heet, ligt vanuit diverse hoeken onder vuur.
Meer info
3,90
De weg naar herstel en rehabilitatie

De weg naar herstel en rehabilitatie

In mijn werk als ervaringswerker bij het FACT-team zet ik mijn ervaringskennis in voor herstelondersteunende zorg en rehabilitatie. Het inzetten van ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening vind ik belangrijk, daardoor kan ik samen met andere hulpverleners het herstel van de cliënt beter ondersteunen. De hulpverlening zou meer gebruik moeten maken van de kennis van cliënten zelf. Het is jammer dat er (FACT-)teams zijn in de GGZ die herstelondersteunend werken maar die geen ervaringsdeskundigen in dienst hebben. Daarom wil ik delen hoe het voor mij als ervaringswerker is om te werken in een FACT-team met herstelondersteunende zorg en rehabilitatie als instrumenten om cliënten te ondersteunen.
Meer info
3,90
Feed - Recensie

Feed - Recensie

Handboek Psychiatrie, religie en spiritualiteit


P.J. Verhagen en H.J.G.M. van Megen (redactie) Handboek Psychiatrie, religie en spiritualiteit.
De Tijdstroom 2012, 548 pagina's, € 49,00.

Meer info
Gratis
Howie the Harp in Rotterdam

Howie the Harp in Rotterdam

Begin dit jaar is een prachtige pilot van start gegaan in Rotterdam, het Howie the Harp Trainingscentrum. Met dit project haalt Pameijer een programma uit New York in huis dat mensen met psychiatrische problematiek uitstekende kansen biedt om zich te bekwamen als ervaringswerker en in die functie ook betaald werk te vinden. Werken aan herstel en empowerment ten top dus. Omdat het allemaal nog in de kinderschoenen staat, besteden we vooral aandacht aan de achtergrond en opzet van het initiatief. Maar we nemen natuurlijk ook al een paar ervaringen van de eerste deelnemers en betrokkenen mee.
Meer info
3,90
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
Meer info
Gratis
Kwartiermaken en de Wmo

Kwartiermaken en de Wmo

'Ik dacht dat ik toch best wel een aantal mensen om me heen had staan, maar dan zie je hoe snel dat allemaal afbrokkelt. Binnen één jaar had ik bijna niemand meer over en hoorde ik nergens meer bij.
Ik had schulden opgebouwd en durfde de deur niet meer uit. Ik wist echt niet meer tot wie of wat ik me kon wenden.'

een deelnemer aan het MSS Eindhoven
Meer info
3,90
Naar school met een psychische beperking: een hele opgave

Naar school met een psychische beperking: een hele opgave

Een case-study naar ervaringen van jongeren met psychische beperkingen die een reguliere opleiding volgen

In dit artikel wordt beschreven wat de succes- en risicofactoren zijn voor jongeren met psychische beperkingen die een reguliere opleiding volgen. Centraal staan de schoolervaringen van zeven jongeren, die beschermd wonen bij zorginstelling Promens Care. Daarnaast geven zes mensen die de doelgroep beroepshalve goed kennen hun visie en ervaringen weer. Zowel school als zorginstelling hanteren als uitgangspunt voor hun handelen 'eigen regie' en 'zelfstandigheid'. De jongeren geven aan, dat ze hierin worden overvraagd. Ze hebben behoefte aan meer bemoeienis in de vorm van taakverlichting en sturing.
Meer info
3,90
PAK-wijzer moet keuze voor antipsychoticum gemakkelijker maken

PAK-wijzer moet keuze voor antipsychoticum gemakkelijker maken

Bij de behandeling van psychose ligt de keuze voor een bepaald medicijn meestal bij de arts. In acute situaties kan dat onvermijdelijk zijn maar bij langdurig medicijngebruik ligt het niet voor de hand. De patiënt moet immers dagelijks met het middel leven en wil daarom het middel dat het meest bij hem of zijn levenswijze past.
Meer info
3,90
Praxis - 'misschien kan mijn verhaal meehelpen het taboe te doorbreken'

Praxis - 'misschien kan mijn verhaal meehelpen het taboe te doorbreken'

Laura* heeft een lange ziektegeschiedenis vanwege haar bipolaire stoornis, maar sinds ruim een halfjaar heeft ze een echte vaste baan. Daarover wil ze graag vertellen. 'Misschien kan ik met mijn verhaal meehelpen het taboe rond psychiatrische ziektes te doorbreken'
Meer info
3,90
Redactioneel

Redactioneel

Redactioneel
Meer info
Gratis
Soteria, aan de rand van een psychiatrisch ziekenhuis

Soteria, aan de rand van een psychiatrisch ziekenhuis

Het zal je maar gebeuren. Net van huis. Vol verwachting een nieuwe studie begonnen. Het begin is moeilijk, voor iedereen. Maar je verliest je concentratie. Geruis in je hoofd. Vijandige blikken om je heen. Stemmen beginnen te fluisteren. Je sluit je op in je kamer. Eindeloos kloppen. Vriendelijke verzoeken, maar je vertrouwt niemand meer. Dan drukte en chaos, handen die je vastpakken. Je wordt wakker in een psychiatrisch ziekenhuis, moeizaam reconstruerend hoe je hier in godsnaam bent beland.
Meer info
3,90
Toen - 'Vroege psychose'

Toen - 'Vroege psychose'

Symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van ABC-Altrecht in Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht op 8 oktober 2012

Het ABC project van Altrecht, gehuisvest aan de Lange Nieuwstraat in Utrecht, loopt landelijk voorop in de behandeling van eerste psychosen bij jongvolwassenen van 18 tot 28 jaar. Het ABC project bestond in het najaar van 2012 tien jaar en dat was aanleiding voor een feestje. De organisatoren hadden een degelijk programma samengesteld met in het ochtendprogramma vier lezingen, afgewisseld met creatieve intermezzo's, rond het thema 'vroege psychose'. Dagvoorzitter Tom van Wel praatte de verschillende onderdelen op enthousiasmerende wijze aan elkaar. Er waren ongeveer 140 deelnemers, precies genoeg voor deze locatie.
Meer info
3,90