Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap. G G Z-visiedocument vanuit cliënt-perspectief bekeken

Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap. G G Z-visiedocument vanuit cliënt-perspectief bekeken

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In augustus jl. verscheen het visiedocument van GGZ Nederland: Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap. Visie op de (langdurige) zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Het werd gepresenteerd als een werkversie. Als onderwerp van bespreking met het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere maatschappelijke organisaties geniet het de status van 'document in ontwikkeling'. Aan de hand van de kritiekpunten die uit de onderhandelingen naar voren komen, zal het worden aangepast, om vervolgens te worden verspreid. Ook daarna is het nog onderwerp van besprekingen met het 'werkveld'.