Naar een Nederlands clubhuismodel? - Literatuurstudie en beleidsverkenning naar de mogelijkheden van een clubhuismodel in Nederland

Naar een Nederlands clubhuismodel? - Literatuurstudie en beleidsverkenning naar de mogelijkheden van een clubhuismodel in Nederland

Productgroep Passage 2 - 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In 1986 werd in Nederland, in navolging van het Fountain House in New York, het eerste clubhuis voor mensen met ernstige en langdurige psychische problemen opgericht: De Waterheuvel in Amsterdam. In tegenstelling tot de Verenigde Staten waar het clubhuismodel zich snel verspreidde, is het in Nederland tot nu toe bij één clubhuis gebleven. Anno 2003 is het tijd om een balans op te maken: wat is eigenlijk de meerwaarde van clubhuizen en is er in Nederland nog plaats voor een verdere uitbreiding van het clubhuismodel?