Luctor et Emergis - Over de wording van rehabilitatie in Zeeland

Luctor et Emergis - Over de wording van rehabilitatie in Zeeland

Productgroep Passage 1 - 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Emergis is het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Zeeland. Vijf jaren geleden maakte de sector Langdurige Zorg en Wonen (LZW) van Emergis de keuze om de Integrale RehabilitatieBenadering (IRB) in te gaan voeren. Dit artikel geeft een overzicht van de ontwikkeling die de sector LZW heeft doorgemaakt. Met alleen het uitvoeren van een uitgebreid scholingsprogramma ben je er niet. De invoering van de rehabilitatiebenadering vraagt om een zorgvuldig implementatietraject, aanpassingen in de organisatie en een lange adem.