Liberman in Suriname

Liberman in Suriname

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2010
Marijn Rümke | 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In een zinderend tropisch Paramaribo bracht een Nederlandse delegatie het werken met de Libermanmodules over aan collega's van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS).

Een halfjaar later 'draaien' er met succes twee modules. Cliënten, trainers en directie zijn enthousiast over de eerste resultaten. Een toelichting op achtergrond, werkwijze, context en enkele resultaten van het project 'Liberman in Suriname' leest u hieronder.

Sinds 2001 bestaat er een samenwerkingsverband tussen Arkin (voorheen AMC/De Meren) en het PCS te Paramaribo. Binnen dit kader verzocht de directie van het PCS om de Libermanmodules te komen introduceren. Doel van het PCS is dat alle Libermanmodules toegankelijk worden voor de PCS-patiënten die daar baat bij hebben. Hiertoe streeft het PCS naar tien eigen Libermantrainers en minimaal twee trainers van trainers, om de continuïteit te waarborgen.