Leren over zelfregulatie

Leren over zelfregulatie

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2020
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op initiatief van het lectoraat GGZ van Hogeschool Leiden werd in 2017 samenmet professionals en ervaringsdeskundigen een cursus over zelfregulatie ontwikkeld. Deze cursus heeft als doel de aandacht van professionals sterker te richten op de zelfregulatie van hun cliënten. De cursus is tussen 2017 en 2019 in twee ggz-instellingen gegeven en werd op basis van kwalitatieve en kwantitatieve evaluaties tussentijds aangescherpt. Uit de evaluaties blijkt dat cursisten de cursus heel waardevol vinden. Deze bijdrage beschrijft de opbouw en ontwikkeling van de cursus, de eerste evaluaties en de relevantie voor het werkveld.