Kwaliteitstoetsing in een Beschermende Woonvorm: de G G Z Thermometer als middel tot patiëntenparticipatie

Kwaliteitstoetsing in een Beschermende Woonvorm: de G G Z Thermometer als middel tot patiëntenparticipatie

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bij Beschut Wonen De Hulster is een onderzoek afgerond naar tevredenheid en kwaliteit van leven bij de bewoners. De resultaten werden uitgebreid besproken, zowel met het team van begeleiders als met de bewoners. Op basis van deze nabesprekingen werden veranderingen gerealiseerd gericht op waardevolle kwaliteitsverbeteringen. De actieve participatie van de cliënten bij deze verbeterprocessen bleek van groot belang.