Kortdurende Begeleiding aan Huis toereikend voor zelfredzaamheid op lange termijn

Kortdurende Begeleiding aan Huis toereikend voor zelfredzaamheid op lange termijn

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het licht van zowel externe als interne ontwikkelingen heeft Kwintes gekozen voor het steeds meer inzetten van kortdurende doelgerichte begeleiding. De kiem hiervan is gelegd bij de pilot Kortdurende Begeleiding aan Huis (KBH) in de periode van mei 2012 tot augustus 2013. Alle nieuwe ambulante cliënten van de pilotteams kregen in deze periode KBH aangeboden. KBH is erop gericht om mensen in een betrekkelijk korte periode (circa 25 begeleidingscontacten) zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren. De eerste resultaten en ervaringen met KBH bleken bemoedigend. Van de 110 afgeronde trajecten in de pilotperiode van mei 2012 tot augustus 2013 heeft 41% geen vervolg gekregen, wat inhoudt dat 45 cliënten zelfstandig verder konden zonder ondersteuning van Kwintes (Van Erp et al., 2014). Een belangrijke vraag die tijdens de evaluatie in 2013 niet beantwoord kon worden was hoe de cliënten die na KBH uitstromen na verloop van tijd zouden functioneren. Het Trimbos-instituut heeft in opdracht van Kwintes een jaar na het afsluiten van de pilot KBH (maart tot oktober 2014) een follow-up onderzoek uitgevoerd met als hoofdvraag: Hoe vergaat het cliënten na het afsluiten van een KBH traject?