Interview - Een verwoestende diagnose

Interview - Een verwoestende diagnose

Productgroep Passage 3 - 2006
Annette Plooy | 2006
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Eind 2005 en 2006 zijn onder verantwoordelijkheid van het Trimbos-instituut vijftig mensen met de diagnose schizofrenie geïnterviewd over hun ervaringen met stigma en discriminatie. Deze interviews vonden plaats in het kader van een internationaal stigmaonderzoek, onder de naam INDIGO. Het onderzoek beslaat tientallen landen en wordt gecoördineerd door professor Graham Thornicroft van het Department of Psychiatry van het Londense King's College.
Een van de geïnterviewden in Nederland is Martijn Kole uit Utrecht. Martijn is vierendertig jaar, vanaf zijn twintigste jaar in contact met de ggz en thans werkzaam als ervaringskundig medewerker van de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht, bij het Bureau Herstel.
De auteur heeft hem gevraagd naar zijn ervaringen met stigma, zelfstigma en discriminatie op verschillende levensgebieden, van intieme relaties tot werk. Met instemming van Martijn volgt hier een selectie uit het interview.