Inits - Cliëntinitiatieven

Inits - Cliëntinitiatieven

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2007
2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Stichting Kwadraad: ervaringsdeskundigheid in onderzoek vanuit cliëntenperspectief


Cliënten hebben eigen criteria om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te beoordelen. Zij vinden het belangrijk in welke omstandigheden zij hulp ontvangen en welke inspraak zij daarbij hebben. Word je serieus genomen als cliënt? Vindt er overleg plaats over je behandel-of begeleidingsplan? Doet de hulpverlener ook een beroep op je eigen kennis en kracht? Deze kwaliteitsaspecten wegen zwaar voor cliënten en hebben uiteindelijk ook effect op het resultaat van de behandeling of begeleiding. Om deze reden is onderzoek vanuit cli-entenperspectief een noodzakelijke aanvulling op regulier kwaliteitsonderzoek.