Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2013
2013
Gratis

Omschrijving

inhoud

2 BILD | Anneke Bolle

3 REDACTIONEEL | Rozemarijn Esselink

4 De invloed van individuele rehabilitatie op de maatschappelijke participatie van jongeren met een psychosekwetsbaarheid | Tom van Wel en Hans Landsheer

15 DRÖES | Tering

16 Artikel 107: België op weg naar een betere GGZ? Chantal Van Audenhove & Guido Pieters
Vernieuwing GGZ: België en Nederland vergeleken | Philippe Delespaul
Rehabilitatieteams in de vernieuwde Belgische GGZ | Jos Dröes

30 Kwetsbaarheid gerehabiliteerd. Een pleidooi | Andries Baart

38 Mijn Messiaspsychosen: voorstel tot een classificatie | Albert Verleyen

45 PRAXIS Casussen uit de rehabilitatiepraktijk: verhuizen | Corine Timmer

FEED
48 Allen Frances. Psychiatrie als pseudowetenschap | Ed Brand
51 Jooske van Busschbach, Sonja van Rooijen en Jaap van Weeghel. Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2013-2014 | Michiel Bahler
54 Alie Weerman e.a. Deskundig door de verslaving. Praktijken en dilemma's bij de inzet van ervaringsdeskundigheid | Anne-Marie van Bergen

59 TOEN Integratie en herstel van patiënten én teams Rene' Keet, Katinka Kerssens

66 UIT HET BUITENLAND. PHRENOS SIGNALEERT | Jaap van Weeghel, Toine Ketelaars