Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Passage 1 - 2005
2005
Gratis

Omschrijving

2 Redactioneel | Hella van de Beek

4 Verhalen over vermaatschappelijking | Frank van Hoof

11 Onze Buren | Bram van der Leden en Jan Jongbloed

18 Met vallen en opstaan meedoen in de wijk | Mieke Thijssen

25 Ongebonden schilvoorzieningen en maatschappelijke participatie | Dick Oudenampsen en Marjan de Gruijter

36 Onbenutte kwaliteiten in Rotterdam - Balanceren tussen werkgelegenheids- en welzijnsbeleid | Rian Smit

44 'Meedoen!' - De beleidscontext van maatschappelijke participatie | Frank van Hoof en Dick Oudenampsen

53 Congresverslag | Rehabilitatie als maatschap | Dorea Ketelaars

56 Assertive community treatment - Een nieuw jasje voor geïntegreerde zorg | John Lardinois

64 Individuele Plaatsing en Steun in Eindhoven - Een tussentijds verslag over principes in de praktijk | Hanneke Henkens