Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2007
2007
Gratis

Omschrijving

inhoud
2 Redactioneel | Sonja van Rooijen
4 Contact verloren. Berichten vanuit de parkeergarage | Marlieke de Jonge
13 Bild | Diepwatercollectief
14 Ervaringsdeskundigen in de hulpverlening - bruggenbouwers of bondgenoten? | Annette Plooy
22 DRÖES Jong
23 Icon Hermann Simon | Jaap van Weeghel
26 Zorg voor verslaafde dak- en thuislozen in Utrecht | Sonja van Rooijen en Dorinda Maas
39 Praxis Volgens de diagnose... | Annemarie Kroet
41 HIJZELAAR Ben bang
42 Herstel Tweede Leven | Ingrid Beckers
44 De verpleegkundige uit zijn rol | Henri Hofman
52 Inits Het landelijk platform ervaringswerkers in (F)ACT-teams | Annette Furnemont
54 Bemoeizorg en rehabilitatie: één menu van de RIBW | Simone M. van de Lindt
62 Re-habs
65 Toen Dwang en drang | Marije Wilmink