Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2011
2011
Gratis

Omschrijving

Inhoud

2 REDACTIONEEL | Rozemarijn Esselink
4 VAN BETEKENIS Top vijf in barre tijden | Wim
7 Een analyse van drie verschillende invalshoeken op de zorg voor mensen met ernstige
psychiatrische problematiek | Auke van Dijk, Paul Goudena en Frans Leenders
20 BILD | Besneeuwd hek door raam
21 HERSTEL
Wat moet daar nou nog van worden? Marian Klein Bramel
25 TOEN Einde van ACT | Bert-Jan Roosenschoon, Dorothévan Slooten en Hans Kroon
29 DRÖES Gedicht te Sprang Capelle
30 In de samenleving | Linda Kreuger en Martine Ganzevles
41 Verandering van Spijs | Jannie Boomsma en Lies Korevaar
53 Contact na cursusherstel | Chris Nijboer, Aukjen Niewijk en Jean Pierre Wilken
64 FEEDS
Robert Whitaker. Anatomy of an Epidemie Dirk Corstens W. Cahn e.a. Handboek Schizofrenie. Annette Plooy
72 RE-HABS

Bericht van de uitgever

Ingaande 2012 worden er belangrijke verbeteringen aangebracht voor u als abonnee. U kunt inloggen met uw eigen abonneecode en voortaan ook het complete tijdschrift online gaan lezen. En uiteraard hebben we voor u ook een digitaal archief aangelegd, zodat u met een handige zoekfunctie eerder verschenen artikelen kunt opsporen en online lezen. De normale gedrukte versie van het tijdschrift ontvangt u ook in de brievenbus. Om tegemoet te komen aan vragen van instellingen, zal voortaan drie exemplaren van het gedrukte tijdschrift worden geleverd. Het is zodoende eenvoudiger om verschillende mensen in uw organisatie daarmee te bedienen. De abonnementsprijzen voor met name organisaties zijn verhoogd om de toezending van drie exemplaren en de online toegang tot het archief te compenseren.

Voor de nieuwe abonnementstarieven zie colofon.