Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2011
2011
Gratis

Omschrijving

inhoud

2 REDACTIONEEL | Rozemarijn Esselink
4 VAN BETEKENIS | Schrijven
6 Ondersteuning van herstel in de eerste fasen van schizofrenie | Jos Dröes HERSTEL
19 Omgaan met hulpverleners en hun boodschap | John Jongejan
22 Joeri en Anbar | Bram Tjaden
24 Herstelprogramma Wilhelmina-oord: uitkomsten na drie jaar | Frederike Jörg,
Shirley Hamar de la Brethonière, Auke van Dijk
39 BILD | Anna Lont
40 Kwaliteitstoetsing in een Beschermende Woonvorm: de GGZ Thermometer als middel tot
patiëntenparticipatie | Sofie De Meersman, Dirk De Wachter
49 DRÖES | Verveling
50 Perspectieven op herstelgerichte woonzorg: Nederlandse bevindingen in een Europese
Delphi-studie | Annemarie Caro, Ellen Visser, Jaap van Weeghel, Helen Killaspy, Christine Wright, Durk Wiersma
FEED
62 Proefschrift Jean Pierre Wilken Recovering Care - A contribution to a theory
and practice of good care | Doortje Kal, Madeleine Prinsen, Jet van der Velden
69 Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2010 - 2011 | Rick Kwekkeboom
71 RE-HABS