Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2010
2010
Gratis

Omschrijving

inhoud

2 Redactioneel | Rozemarijn Esselink
4 Uan betekenis | Toon van der Aa
6 Herstelondersteunende zorg in Nederland: vergelijking met Engelstalige literatuur
| Jos Dröes en Annette Plooy
17 Herstel Mijn herstel | Flenke
18 Structureren en verwennen. Vormgeving langdurige intensieve zorg op de afdeling Molenduin
| Bert-Jan Roosenschoon, Arina van der Kwaak en Anyke Kramer
29 DRÖES | Texel
30 Lukt modelgetrouwe implementatie van Integrated Dual Disorder Treatment (IDDT)?.
Resultaten van het Doorbraakproject Dubbele Diagnose | Marleen Monsma,
Bert-Jan Roosenschoon, Anneke van Wamel en Sonja van Rooijen
44 Praxis Een ander soort geluk | Ed Brand
46 FEED Bemoeizorg | Simone van de Lindt
50 Familie-ervaringsdeskundige in een FACT-team | Henk-Willem Klaassen en Marja Hasert
62 Bild | Diepwatercollectief
63 Helende omgeving draagt bij aan herstel. Hoe pas je 'healing environment' succesvol
toe in de klinische ggz? | Frits Bovenberg, Jaco Takkenkamp, Laura Vennik en Gijs Francken
72 RE-HABS