Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2010
2010
Gratis

Omschrijving

inhoud

2 Redactioneel | Marianne Bassant
4 In memoriam | Judi Chamberlin
5 Van betekenis | Marijke van der Zanden
6 Over de contraproductieve houding van de psychiatrie en de ggz bij stigmatisering | C.J. Slooffen H.A.M. van Alphen f
16 DROËS | Gedachteleven
17 Interview Van psychiater tot vriend. Detlef Petry neemt afscheid van Vijverdal |
Marianne Bassant
29 Bild | Diepwatercollectief
30 Familieleden in de ggz: interventies en betrokkenheid in de zorg | Caroline Place en Nicole van Erp
43 Herstel De zorg is herstelondersteunende zorg op zijn kop aan het worden!
Lenneke Elfers
47 Shared decision making Michiel Bahler en Henk Oosterveld 54 RE-HABS
56 Goede praktijken van participatie in de ggz | Else Tambuyzer en Chantal Van Audenhove
66 Feed Weten over leven Menno van Veen
69 Toen Herstelondersteunende zorg, de nieuwe uitdaging | Bert-Jan Roosenschoon