Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2009
2009
Gratis

Omschrijving

INHOUD

2 Redactioneel | Annette Plooy
5 Uan betekenis | Maurice R. Ploem
7 Integratie met beperkingen Inge Mans
16 DRÖES Als een pelikaan
17 Verschillen in meedoen en gelukkig zijn. Een verkennend onderzoek naar de participatie
van mensen met een verstandelijke beperking of chronische psychiatrische problemen Rick Kwekkeboom
30 Herstel Van pupil tot ambassadeur Henk van Dijk
33 Op weg naar een woning van eigen keuze | Siemen van der Meulen en Geertjan
Emmens
41 Bild | Diepwatercollectief
42 Herstelondersteunende zorg, een concept in ontwikkeling Wilma Boevink,
Madeleine Prinsen, Lenneke Elfers, Jos Dröes, Mitchell Tiber en Greet Wilrycx
Feed
55 Tweede jaarboek | Rick Kwekkeboom 58 De strijdbare patiënt Christien Muusse
61 Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap. GGZ-visiedocument vanuit cliëntperspectief bekeken |
Eleonoor Willemsen-de Boevère
65 RE-HABS
68 Toen Een inspirerende dag Jolanda Kroes &Annemarie Schoonhoven