In de schijnwerper

In de schijnwerper

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

’Loesje’ in de ggz’ met cliënten en medewerkers
Binnen de ervaringsdeskundigheidsbeweging is het vertellen van verhalen een wezenlijk onderdeel. Levensverhalen en herstelverhalen geven herkenning en bieden hoop. Verhalen verbinden en reflecteren op de samenleving, stellen een vraag en geven voeding aan verandering. Met elkaar gedeeld kunnen verhalen tot sociale beweging leiden. Een middel om gedeelde verhalen actief te maken is schrijvend brainstormen tijdens groepsbijeenkomsten en naderhand publiceren van teksten en slogans. Aanzetten tot verandering geeft vorm aan hoop.