Implementatie van de Liberman-modules 'Omgaan met antipsychotische medicatie' en 'Omgaan met psychotische symptomen'

Implementatie van de Liberman-modules 'Omgaan met antipsychotische medicatie' en 'Omgaan met psychotische symptomen'

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sinds de introductie in Nederland tien jaar geleden zijn de Liberman-modules door instellingen met enthousiasme binnengehaald. Het zijn gestructureerde vaardigheidstrainingen die cliënten de benodigde praktische en sociale vaardigheden aanleren om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Ondanks tevredenheid bij zowel hulpverleners als cliënten is tot op heden echter geen sprake van een brede, stevige implementatie.
Met het onderzoek Optimalization of the reach of the Liberman-modules Symptom management and Medication Management' wilden het Trimbosinstituut en Stichting Liberman-modules inzicht krijgen in de bevorderende en belemmerende factoren van implementatie, om zo te komen tot een strategie voor een instellingsbrede implementatie van de Liberman-modules.