Icoon - Klaus Holzkamp

Icoon - Klaus Holzkamp

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2015
Michi Almer | 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Twintig jaar geleden overleed Klaus Holzkamp, de grondlegger van de kritische psychologie, in zijn woonplaats Berlijn. Hij raakte als hoogleraar psychologie aan de Freie Universität eind jaren zestig verwikkeld in discussies met studenten. De toenmalige studentenbeweging streed niet alleen voor democratisering maar stelde ook de inhoud van het studieprogramma ter discussie. Bij psychologie draaiden die discussies om de vraag hoe psychologische kennis gebruikt werd. Voor beheersing, manipulatie en aanpassing, stelden de studenten. Zou de psychologie ook bevrijdend en emanciperend kunnen zijn? Kon ze mensen weerbaar maken tegen de druk in het gareel te lopen?
Deze vraag werd een rode draad in het werk van Holzkamp, dat in 2015 verrassend actueel lijkt. Er is een nieuwe generatie studenten opgestaan die hun eisen voor meer democratie en minder rende-mentsdenken verbindt met interesse voor kritische geluiden in de wetenschap. Maar ook de invoering van de participatiemaatschappij, die aan de wens om mee te doen van allerlei met uitsluiting bedreigde groepen ogenschijnlijk tegemoet komt en - voor wat, hoort wat - nu iedereen verplicht mee te doen, vraagt om het soort reflectie dat Holzkamps kritische psychologie mogelijk maakt.