Het poolsysteem: een zinvolle formule voor mensen met een psychische aandoening?

Het poolsysteem: een zinvolle formule voor mensen met een psychische aandoening?

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2016
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Eerste ervaringen met ‘Compool' in Brugge

Gedurende het project Compool (2012-2014)1 gingen Jobcentrum West-Vlaande-ren en LUCAS KU Leuven op zoek naar een nieuwe arbeidsorganisatie voor personen met een psychische aandoening, met als doel een duurzame participatie op de arbeidsmarkt waarbij hun competenties en talenten maximaal worden ingeschakeld (Neyens & Van Audenhove, 2015)2.
Er bestaan verschillende manieren om een competentiepool (Compool) te organiseren. Dit artikel brengt eerst de visies in kaart van mensen met een psychische aandoening en arbeidsbegeleiders over een pool met een beschutte werkplaats als ankerorganisatie. Daarna belichten we de ervaringen met de implementatie van Compool in een reguliere organisatie. De tijd blijkt nog niet rijp om dit poolsysteem in te voeren.

Hiertoe putten we inspiratie uit ervaringen bij twee systemen in verschillende sectoren. Het eerste systeem, het poolsysteem van de havenarbeiders, ontstond naar aanleiding van de Wet Major in 1972. Deze wet stelt dat arbeid binnen het havengebied enkel door erkende havenarbeiders mag worden verricht. Voor werkgevers in de haven is het door de aard van het werk vaak moeilijk op voorhand te bepalen hoeveel havenarbeiders nodig zijn. Als gevolg daarvan was er voor de havenarbeiders zelf vaak geen inkomenszekerheid. Door het poolsysteem van de havenarbeiders, worden deze arbeiders per dag uitbetaald voor de opdrachten die zij vervullen. Wanneer er op bepaalde dagen geen werk voor hen is, kunnen zij terugvallen op een werkloosheidsuitkering. Het tweede systeem, de vervangingspool van het onderwijs (2000-2005), werd in het leven geroepen omwille van een tekort aan interimarissen die leerkrachten konden vervangen wanneer zij bv. wegens ziekte afwezig waren. Daarnaast hadden interimarissen vaak zelf geen degelijk contracttype. De school waarin de interimaris een afwezige leerkracht verving, werd telkens de werkgever van deze interimaris. In periodes dat de interimaris geen afwezige collega’s verving, kreeg deze andere pedagogische taken binnen de ankerschool, die fungeerde als de thuisbasis van de interimaris. Als lid van de pool was men zeker van een job als onderwijzend personeelslid gedurende één schooljaar waardoor men één jaar financiële zekerheid had.