Het ‘onzegbare’ uiten. Een creatieve vorm van participatief actieonderzoek

Het ‘onzegbare’ uiten. Een creatieve vorm van participatief actieonderzoek

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Veel gemeenten en organisaties experimenteren met de inzet van ervaringsdeskundigen. In 2018 startte in Amsterdam de pilot WerkPlaats Ervaringskennis, een leerplatform voor een groep zogenoemde bijstands-‘klanten’. Daarin verkenden de auteurs de stem van ervaringsdeskundigen en gingen in dialoog met professionals en beleidsmakers. Dit artikel gaat in op hoe in deze pilot met de creatieve participatieve aanpak is geëxperimenteerd.

Twee lessen: 1. ervaringskennis over leven in de bijstand bevat veelal verborgen zorgen, die complex zijn en moeilijk in gesproken woord te vatten; 2. participatief actieonderzoek dat gebruikmaakt van kunst (art-based) is een aanpak waarin creativiteit wordt gebruikt als middel om in cocreatie met betrokkenen dit ‘onzegbare’ te uiten en erop te reflecteren. De pilot leverde een indringende presentatie op van creatieve producten over leven in de bijstand. Daardoor konden mensen die in de bijstand leven en mensen die werken bij de gemeente een stap zetten in de bewustwording van deze aanvankelijk ‘onzegbare’ verborgen zorgen en de implicaties daarvan voor hun leven en werk.