Participatie en Herstel 2 - 2019

Participatie en Herstel 2 - 2019

2019

Omschrijving

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Tweede landelijke RACT/resourcegroepen congres. RACT en Resilience+. 7 februari 2019, LantarenVenster, Rotterdam


Werken met resourcegroepen (RG) is de gebruikelijke term voor de RACT-methodiek (Resource Group Assertive Community Treatment). RACT is in Nederland nu zo’n vijf jaar actief en geldt als een vernieuwende praktijk in herstelondersteunende zorg. Voor het tweede landelijke congres verzamelden zich zo’n 150 mensen. Aan de vooravond verzorgden Ulf Malm en Marcus Lundmark, pioniers 
van RACT in Zweden, een internationale masterclass over de verdere ontwikkeling van RACT (RACT 3.0) en de huidige Zweedse praktijk. Ter vergelijking: in Gotenburg zijn van de 2700 cliënten 43,5% actief in meer dan 1000 RG-en. In Nederland zijn er op het moment van het congres (cijfers Cathelijn Tjaden) 153 geïnteresseerden en 74 groepen actief. 

 

Meer info
Gratis
Boeken

Boeken

Boeken
Meer info
3,90
De ggz in beweging. FACT als onderdeel van het netwerk in de wijk

De ggz in beweging. FACT als onderdeel van het netwerk in de wijk

De auteurs maken een tussenbalans op van de transities als gevolg van de Wmo 2015 en de doorgezette ambulantisering van de ggz-hulpverlening met het oog op mensen met ernstige psychische aandoeningen. Hoe is de stand van zaken in beide domeinen met name voor deze groep, en hoe vergaat het ambulante FACT-teams in de veranderde context?

Meer info
3,90
De herstelwerkplaats Samen sterker worden in Cranendonck. Een jaar vol leerzame ervaringen

De herstelwerkplaats Samen sterker worden in Cranendonck. Een jaar vol leerzame ervaringen

Een deelnemer aan de herstelwerkplaats Samen sterker worden schreef het gedicht waaruit het geciteerde fragment komt. Samen sterker worden is een initiatief van de gemeente Cranendonck in samenwerking met Markieza en GGzE De Boei en een vervolg op het project Mensen met verward gedrag in Cranendonck (2017). Dit artikel beschrijft de ervaringen in 2018, ervaren knelpunten en inzichten en hoe we daar in 2019 op voortborduren.
Meer info
3,90
Gastredactioneel

Gastredactioneel

Nieuwe messen snijden scherp
Als je als cliënt binnenkomt bij de ggz, kan een warme ontvangst enorm helpen. Het belang van menselijkheid en een fijn sociaal contact in de ggz is bovendien vaak aangetoond: een goede werkrelatie tussen therapeut en cliënt draagt positief bij aan de uitkomsten van de behandeling, vooral als er overeenstemming bereikt wordt over de doelen.

Meer info
Gratis
Het ‘onzegbare’ uiten. Een creatieve vorm van participatief actieonderzoek

Het ‘onzegbare’ uiten. Een creatieve vorm van participatief actieonderzoek

Veel gemeenten en organisaties experimenteren met de inzet van ervaringsdeskundigen. In 2018 startte in Amsterdam de pilot WerkPlaats Ervaringskennis, een leerplatform voor een groep zogenoemde bijstands-‘klanten’. Daarin verkenden de auteurs de stem van ervaringsdeskundigen en gingen in dialoog met professionals en beleidsmakers. Dit artikel gaat in op hoe in deze pilot met de creatieve participatieve aanpak is geëxperimenteerd.

Twee lessen: 1. ervaringskennis over leven in de bijstand bevat veelal verborgen zorgen, die complex zijn en moeilijk in gesproken woord te vatten; 2. participatief actieonderzoek dat gebruikmaakt van kunst (art-based) is een aanpak waarin creativiteit wordt gebruikt als middel om in cocreatie met betrokkenen dit ‘onzegbare’ te uiten en erop te reflecteren. De pilot leverde een indringende presentatie op van creatieve producten over leven in de bijstand. Daardoor konden mensen die in de bijstand leven en mensen die werken bij de gemeente een stap zetten in de bewustwording van deze aanvankelijk ‘onzegbare’ verborgen zorgen en de implicaties daarvan voor hun leven en werk.
Meer info
3,90
Kritische beroepssituaties ervaringsdeskundigen. Een aanvulling vanuit de crisiszorg

Kritische beroepssituaties ervaringsdeskundigen. Een aanvulling vanuit de crisiszorg

De auteur die in de crisiszorg als ervaringsdeskundige werkt, pleit in deze bijdrage voor het toevoegen van een extra spanningsveld in de ‘kritische beroepssituaties ervaringsdeskundigen’ die worden benoemd in het Beroepscompetentieprofiel Ervaringsdeskundigheid (BCP-E, 2013).
Meer info
3,90
Rehab

Rehab

Rehab
Meer info
3,90
Uit het buitenland, Kenniscentrum Phrenos signaleert

Uit het buitenland, Kenniscentrum Phrenos signaleert

Uit het buitenland, Kenniscentrum Phrenos signaleert
Meer info
3,90
Vangnetwerken. Sociaal isolement doorbreken met behulp van een onderlinge steungroep

Vangnetwerken. Sociaal isolement doorbreken met behulp van een onderlinge steungroep

Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de methode Vangnetwerken, ontwikkeld in Rotterdam, met het doel om sociaal isolement te doorbreken door in te zetten op groepsgewijze steun. Het gaat ook in op een participatief onderzoek naar deze methode. Het lijkt een hoopvolle en veelbelovende interventie voor mensen die in sociaal isolement leven.
Meer info
3,90