Het herstelassessment, de bodem onder herstelondersteunende zorg!

Het herstelassessment, de bodem onder herstelondersteunende zorg!

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een methodische ontmoeting met de cliënt, gearrangeerd door de verpleegkundige

De verpleegkundige als professionele buddy maakt middels het herstelassessment samen met de cliënt een methodische taxatie. Ze brengen krachten, ervaringen en wensen in diverse rolinvullingen in kaart. Het herstelassessment is een belevingsgericht interview over acht rollen. De uitkomsten dienen als uitgangpunt voor een herstelplan, waarin ervaringen in heden en verleden samenkomen als kansen voor de toekomst. Zo komt in gezamenlijke besluitvorming het herstelplan tot stand. Dit leidt tot onderlinge verbondenheid, samenwerking en afspraken. Dit artikel beschrijft het doel, de inhoud en de wijze waarop het herstelassessment in GGz Breburg sinds 2011 gebruikt wordt in de ontmoeting met cliënten.