Het ene eiland is het andere niet

Het ene eiland is het andere niet

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2015
CORA BRINK | 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Ik ben meerdere malen op vakantie geweest op een van de Waddeneilanden. Texel, Ameland, Vlieland, stuk voor stuk prachtige eilanden, waar ik een heerlijke tijd had. Hoewel elk van die eilanden gezegend is met heerlijke stranden, bossen en een lokaal likeurtje, hebben ze toch allemaal een eigen karakter. Als je op Vlieland zit, denk je niet aan Texel, al is het alleen maar omdat het meestal niet in zicht is en omdat je afhankelijk bent van een boot om er te komen.
Afgelopen voorjaar maakte ik de oversteek van Movisie naar het Landelijk Platform GGz (LPGGz). Bij Movisie werkte ik met heel veel mensen in vooral het sociale domein aan meer ruimte voor mensen om vanuit eigen regie hun leven te kunnen leiden, ook en juist als ze daarbij ondersteuning nodig hebben. Bij het LPGGz werk ik aan hetzelfde doel, maar dan vooral met en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit betekent een kennismaking met het domein van de ggz-instellingen en ggz-professionals.