Herstelondersteunende zorg in Nederland: vergelijking met Engelstalige literatuur

Herstelondersteunende zorg in Nederland: vergelijking met Engelstalige literatuur

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In 2009 werd In dit Tijdschrift een eerste poging gepubliceerd om het concept Herstelondersteunende Zorg ('een concept in ontwikkeling') nader te omschrijven (Boevink e.a., 2009). Instellingen in de ggz en de koepelorganisatie GGZ Nederland hebben grote behoefte aan verdere concretisering van het begrip herstelondersteunende zorg. In dit artikel wordt de omschrijving in genoemd artikel vergeleken met Engelstalige publicaties over het onderwerp. Op basis daarvan doen de auteurs enkele suggesties voor aanvulling van de omschrijving.