Herstelondersteunende zorg, een concept in ontwikkeling

Herstelondersteunende zorg, een concept in ontwikkeling

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 1 - 2009
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Herstel wordt in snel tempo een leidend principe in de geestelijke gezondheidszorg (Boevink e.a., 2006; Van Aart e.a., 2008; Boevink, 2008; Witsenburg, 2008). In steeds bredere kring groeit het besef dat hulpverlening gericht dient te zijn op het ondersteunen van de eigen herstelprocessen van cliënten. De vraag rijst vervolgens hoe hulpverleners dat kunnen doen. In dit artikel komen we tot een begin van een antwoord op deze vraag.