Herstel van hoop: er zijn is realiteit

Herstel van hoop: er zijn is realiteit

Productgroep Passage 4 - 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Brinkman, F. (2004). Presentie in de praktijk. Een verkenning in de maatschappelijk opvang. Utrecht: NIZW. ISBN 90-5957-074-X; 237 pagina's; €19,90.

De presentiebenadering geniet veel aandacht in verschillende hulpverleningssectoren en vindt vooral gehoor in de sector Maatschappelijke Opvang. De benadering geeft inhoud aan begrippen waar binnen de maatschappelijke opvang - vaak intuïtief -mee gewerkt wordt, zoals de persoongerich-te benadering, het acceptatiemodel en laagdrempeligheid. Dit (werk)boek Presentie in de praktijk, heeft zijn basis in het implementatieproject van deze werkwijze in het Catharijnehuis in Utrecht. Bij dit project was Frans Brinkman, auteur van dit boek, de trainer.