Herstel - Hoe een studiereis bindt en beweegt

Herstel - Hoe een studiereis bindt en beweegt

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het decembernummer van dit tijdschrift werd door Wilken et al (2014) verslag gedaan van de twee studiereizen naar Londen die in het teken stonden van het bezoeken van verschillende Recovery Colleges. Ervaringswerkers, professionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers en trainers van diverse instellingen, cliënt-gestuurde organisaties en kennisinstituten kwamen geïnspireerd terug en barstten van de ideeën en voornemens. Hoe staat het nu met die inspiratie en ideeën? In deze bijdrage de stand van zaken.
In januari kwamen het merendeel van de deelnemers aan de studiereizen en een aantal andere geïnteresseerden, zoals een vertegenwoordiger van Movisie en stichting Door en Voor, bij Hogeschool Utrecht samen om ervaringen, ideeën, plannen en acties met elkaar te delen. 'Wat heeft je geïnspireerd? Hoe neem je dat mee in je eigen praktijk en wat zijn concrete plannen om die inspiratie vorm te geven in die praktijk?' waren de leidende vragen tijdens deze bijeenkomst.