Familie-ervaringsdeskundige in een F A C T-team

Familie-ervaringsdeskundige in een F A C T-team

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Familie is een belangrijke schakel in de behandeling van mensen met langdurende psychiatrische problemen. Bij GGZ Noord-Holland Noord is in 2008-2009 geëxperimenteerd met het inzetten van een familie-ervaringsdeskundige (FED). In dit artikel doen de auteurs verslag van de ervaringen. Na een inleiding en het beschrijven vanuit welk kader dit experiment is gestart, wordt de rol van de FED beschreven. Er is stilgestaan bij de opzet, de ervaringen van de FED, de ervaringen van de familieleden en de ervaringen in de FACT-teams. Als laatste is de vraag gesteld of de FED een toegevoegde waarde heeft in de langdurende psychiatrie.

Inleiding
In de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie (2005) wordt samenwerking met de familie als vanzelfsprekend benoemd. "Familieleden krijgen zowel emotionele als praktische ondersteuning. De hulpverlener informeert de familie en verwijst naar mogelijkheden voor hulp en ondersteuning." In de praktijk blijkt dat de ervaring met de triade (samenwerking tussen hulpverlener, cliënt en familie) verre van ideaal is (Van de Boven-kamp en Trappenburg, 2009).