F E E D - Bemoeizorg

F E E D - Bemoeizorg

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bemoeizorg
feed
Eenvoudige tips

Bemoeizorg
Eenvoudige tips voor moeilijke zorg Jules Tielens en Maurits Verster Utrecht: Uitgeverij: de Tijdstroom (2010) ISBN 978 90 5898 169 1

Dit boek is geschreven voor iedereen die werkt met mensen met een chronische psychiatrische stoornis. Jules Tielens en Maurits Verster, beiden werkzaam bij de OGGZ Arkin (voorheen Mentrum) in Amsterdam willen eenvoudige tips geven voor moeilijke zorg. Ze doen nadrukkelijk een oproep aan alle hulpverlenende instanties om kennis te nemen van wat bemoeizorg is, dus ook politie, sociale dienst, justitie enzovoort. Ze nemen de lezer op een plezierige manier mee langs allerlei facetten van het ambacht bemoeizorg. Bemoeizorg is een gespecialiseerd vak, waarin bemoeizorgers tegelijkertijd op meerdere levensgebieden hulp bieden.