Ervaringsdeskundigen werken de wachtlijsten in de ggz weg

Ervaringsdeskundigen werken de wachtlijsten in de ggz weg

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op verzoek van de landelijke Stuurgroep Wachttijden werd door de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen (VvEd) en het Centrum voor Ervaringskennis (User Research Center) een quickscan uitgevoerd naar initiatieven die bedoeld zijn om de wachttijden voor behandeling in de gespecialiseerde ggz (SGGZ) terug te dringen, (mede) door de inzet van ervaringsdeskundigen. Dit artikel is gebaseerd op de bevindingen uit deze quickscan, die we delen ter inspiratie en kennisoverdracht. Mogelijk kunnen we in de toekomst hardere resultaten presenteren.