Ervaringsdeskundigen in de hulpverlening - bruggenbouwers of bondgenoten?

Ervaringsdeskundigen in de hulpverlening - bruggenbouwers of bondgenoten?

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2007
Annette Plooy | 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Volgens het uit de Verenigde Staten afkomstige model van Assertive Community Treatment behoort elk ACT-team een ervaringsdeskundige in dienst te hebben, door Van Slooten en Van Bekkum (2005) 'ervaringswerker' gedoopt. Waar in Nederland bij de invoering van ACT modelgetrouwheid wordt nagestreefd zien we dan ook een nieuwe beroepsgroep ontstaan: mensen die uitsluitend vanwege hun ervaring in de psychiatrie worden aangesteld als lid van hulpverleningsteams. Maar hun rol is daarmee nog geenszins duidelijk. Slaan zij een brug tussen hulpverlening en 'moeilijke' cliënten of bieden zij in de eerste plaats een eigen vorm van ondersteuning? Welke rol is het meest wenselijk vanuit het perspectief van cliënten?