Eindpublicatie: Nieuwe wegen ggz en opvang 2016-2018

Eindpublicatie: Nieuwe wegen ggz en opvang 2016-2018

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2018
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de eindpublicatie ‘Nieuwe wegen ggz en opvang 2016-2018’ zijn de resultaten verzameld van een tweejarige ontdekkingsreis in het sociaal domein: het aanjaagprogramma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’.

Facts
In het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvang hebben in de periode 2016-2018 deelgenomen:
• 27 initiatieven van samenwerkingsverbanden verspreid over het land
• ondersteund door medewerkers van vier kenniscentra: Trimbos-instituut, Phrenos, Movisie en Vilans
• in opdracht van drie brancheorganisaties: GGZ Nederland, RIBW Alliantie, Federatie Opvang en de landelijke organisatie van cliënten: MIND
• gefinancierd door het Ministerie van VWS.

Dit programma had als doel om samenwerking te stimuleren en om samen met ervaringsdeskundigen te kijken naar wat voor mensen met psychische kwetsbaarheid van betekenis is. Hoe kunnen zij de ruimte krijgen en zoveel mogelijk ondersteund worden om het leven te leiden zoals zij dat graag willen? Met aandacht voor alle aspecten die hierbij van belang zijn. Niet alleen voor zorg en behandeling, maar bijvoorbeeld ook voor aspecten als wonen, begeleiding, schuldhulpverlening, sociale contacten, zinvolle daginvulling, opleiding en werk.