Een wijk zonder stigma

Een wijk zonder stigma

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hoewel zo’n 70% van de Nederlandse bevolking geen bezwaar heeft om een (ex-)psychiatrische patiënt als buurman te hebben, blijkt het contact onderling vaak niet frequent noch diepgaand (Gotink e.a., 2018). Door onwetendheid wordt het gedrag van mensen met een (ernstige) psychische aandoening vaak niet begrepen, wat kan leiden tot zorgen of angst bij buurtbewoners. Daardoor krijgen deze mensen eerder te maken met vermijding of onvriendelijke bejegening. Ook kunnen ze (sneller) te maken krijgen met door buurtbewoners ingeschakelde politie of instanties, wat het stereotiepe beeld weer bevestigt. Vooroordelen en stigmatisering zitten de gewenste inclusie danig in de weg. In dit artikel wordt een aanpak van destigmatisering in de wijk beschreven. Na een schets van de context, worden werkwijze, evaluatieresultaten en succesfactoren en de ‘lessons learnt’ gedeeld.