De verpleegkundige uit zijn rol

De verpleegkundige uit zijn rol

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 2 - 2007
Henri Hofman | 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Mensen met ernstige psychiatrische problematiek vallen vaak tussen de wal en het schip wanneer zij klinisch zijn uitbehandeld. Veelal kunnen zij nog niet zelfstandig wonen of doorstromen naar een Beschermende Woonvorm omdat de problematiek te ernstig is, terwijl ambulante zorg niet altijd voldoende aansluit op de zorgbehoefte. Hierdoor treedt ernstige vertraging op in het herstelproces. Hiertoe heeft GGZ Friesland in samenwerking met familievereniging Ypsilon het Herstelcentrum Wilhelmina-oord in Sint Nicolaasga opgericht, waar bewoners op verhaal kunnen komen en zij hun eigen herstelproces kunnen bewaken. Hierdoor verandert niet alleen de positie van de bewoner, maar ook die van de verpleegkundige.