De stem van het symptoom - Over de context van de stoornis en de stoornis van de context

De stem van het symptoom - Over de context van de stoornis en de stoornis van de context

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Herstel' wordt in onze samenleving veelal gezien als terugkeer naar een staat die verlaten werd door het optreden van een stoornis of ziekte: de 'normale' of 'gezonde' staat. De beoordeling in hoeverre van zo'n terugkeer sprake is, hangt mede af van vooronderstellingen die men heeft over de grondtrekken van ziekte en gezondheid, pathologie en normaliteit. Die aannames blijven doorgaans impliciet. Desondanks zijn ze sturend. Wie zich bezighoudt met herstel en rehabilitatie ontkomt er niet aan te gelegener tijd impliciete aannames expliciet te maken. Zo'n explicitatie is zeker aan de orde als het vermoeden bestaat dat die grondgedachten problematisch zijn. Volgens een groeiend aantal filosofen, wetenschappers en hulpverleners is dat momenteel het geval. De huidige culturele context zou steeds sterker ontwrichtende trekken beginnen te vertonen. De normativiteit die binnen deze context domineert en die bestemt wat 'normaal' en 'gezond' heet, ligt vanuit diverse hoeken onder vuur.