De ribw's en het nieuwe zorgstelsel

De ribw's en het nieuwe zorgstelsel

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2007
Els Borgesius | 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Welke consequenties hebben de veranderingen in de financiering van de zorg voor de ribw's die geen onderdeel uitmaken van een ggz-instelling, de zelfstandige ribw's?
Naast de veranderingen in de financiering hebben de ribw's ook te maken met veranderingen in de bewonersgroepen. De onzekerheid rond de toekomst van de AWBZ-financiering en de wijze waarop de Wmo door gemeenten zal worden uitgevoerd maakt het niet eenvoudig om op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Welke keuzes en ontwikkelingen vormden de basis van de huidige situatie en waar liggen de kansen en de bedreigingen voor de toekomst?