De relatie van rehabilitatie en herstel in Engelstalige visiedocumenten: een verkenning

De relatie van rehabilitatie en herstel in Engelstalige visiedocumenten: een verkenning

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bij de ontwikkeling van herstel als sturingsprincipe staat de ggz in Nederland aan het begin. Om de relatie tussen herstel en rehabilitatie te leren kennen onderzoeken de auteurs Engelstalige visiedocumenten uit landen waar al langer met een herstelvisie wordt gewerkt. Op basis van dat onderzoek pleiten zij voor herwaardering en herformulering van het begrip rehabilitatie.