“De omgeving van de mens is de medemens”

“De omgeving van de mens is de medemens”

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het thema psychose, familie en cultuur loopt als een rode draad door mijn persoonlijke en professionele leven. Ik heb een broer met een psychotische kwetsbaarheid, ik heb een moeder met een migratie-achtergrond, ik heb onderzoek gedaan naar het voorkomen van psychotische aandoeningen in Suriname (Selten, Zeyl, e.a., 2005) en ik ben in mijn werk veel patiënten met een migrantenachtergrond en een psychotische kwetsbaarheid tegengekomen.
Aan de hand van twee verhalen, het verhaal van mijn broer en het verhaal van een patiënt, wil ik laten zien hoe men een transculturele systeembenadering kan toepassen in de behandeling van psychose. De onderliggende gedachte is dat deze benadering zowel de aansluiting van de ggz bij migranten als de sociale inbedding van patiënten bevordert, en dat dit belangrijk is omdat isolement en uitsluiting vaak voorkomen bij mensen met een psychotische aandoening en hun familie.