De kracht van het sociale wijkteam - Congres ‘De kracht van het sociale wijkteam' op 20 mei 2014 in de Reehorst te Ede

De kracht van het sociale wijkteam - Congres ‘De kracht van het sociale wijkteam' op 20 mei 2014 in de Reehorst te Ede

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 3 - 2014
2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het congres De kracht van het sociale wijkteam was een coproductie van Movisie, Logacom, Uitgeverij SWP en Vondel & Nassau. De ruim 300 bezoekers waren vooral professionals uit zorg en welzijn, aangevuld met gemeenteambtenaren, een beperkt aantal burgers (cliënten en Wmo-raadsleden) en docenten.
In de voorbereiding op WMO 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet willen gemeenten vraag en aanbod van steun en zorg dichter bij elkaar brengen. Ze benutten hierbij zoveel mogelijk de eigen kracht van burgers. De bedoeling is dat die burgers een actieve bijdrage leveren aan oplossingen in eigen kring en ook vrijwillig actief zijn in de samenleving. Professionals zijn dienend en coachend voor deze burgers. Versnippering van de zorg en bureaucratie worden zo veel mogelijk vermeden.