De invloed van individuele rehabilitatie op de maatschappelijke participatie van jongeren met een psychosekwetsbaarheid

De invloed van individuele rehabilitatie op de maatschappelijke participatie van jongeren met een psychosekwetsbaarheid

Productgroep Tijdschrift voor Rehabilitatie 4 - 2013
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bij mensen met een psychosekwetsbaarheid is, naast de medische en psychosociale behandeling, de maatschappelijke participatie een belangrijke behandeldoelstelling. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre individuele rehabilitatie in een multidisciplinair team bijdraagt aan de maatschappelijke participatie van 99 jongeren met een psychosekwetsbaarheid. Daarnaast is het psychiatrische stoornissenniveau als uitkomstmaat meegenomen. De maatschappelijke participatie van de jongeren steeg en het psychiatrische stoornissenniveau bleef gelijk. Jongeren met een lichter stoornissenniveau profiteerden meer van individuele rehabilitatie dan jongeren met een hoger stoornissenniveau.1