De ggz in beweging. FACT als onderdeel van het netwerk in de wijk

De ggz in beweging. FACT als onderdeel van het netwerk in de wijk

Productgroep Participatie en Herstel 2 - 2019
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De auteurs maken een tussenbalans op van de transities als gevolg van de Wmo 2015 en de doorgezette ambulantisering van de ggz-hulpverlening met het oog op mensen met ernstige psychische aandoeningen. Hoe is de stand van zaken in beide domeinen met name voor deze groep, en hoe vergaat het ambulante FACT-teams in de veranderde context?