Cognitieve Fitness

Cognitieve Fitness

Productgroep Participatie en Herstel 4 - 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Resultaten van een pilot in de langdurige geestelijke gezondheidszorg

In 2011 heeft bij drie GGZ-instellingen in de regio Utrecht een pilot plaatsgevonden van de beweeg & cognitie interventie Cognitieve Fitness. In dit artikel beschrijven we de resultaten van deze interventie voor mensen met aanhoudende psychische problemen. Achtereenvolgens beschrijven we achtergrondinformatie, de interventie, onderzoeksopzet, resultaten, conclusie en discussie. We eindigen deze bijdrage met een beschrijving van wat er in de tijd tussen de pilot en heden heeft plaatsgevonden als het gaat om de verdere ontwikkeling en implementatie van deze training. Ten slotte beschrijven we kort het vervolgonderzoek dat medio 2014 van start ging.