Clubhuis de Horizon

Clubhuis de Horizon

Productgroep Participatie en Herstel 3 - 2018
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Onze huidige maatschappij is aan verandering onderhevig. We maken een transitie van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Iedereen wordt geacht naar eigen vermogen mee te doen in de samenleving, zowel gezonde burgers als mensen met een beperking.

Wat is het clubhuismodel en hoe functioneert een clubhuis
Recente wet- en regelgeving richt zich op het stimuleren van behandeling, begeleiding en ondersteuning van deze mensen in de samenleving (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 2015; Projectgroep Plan van aanpak EPA, 2014). Deze ontwikkelingen hebben grote consequenties voor zowel cliënten als professionals in de gezondheidszorg. Van cliënten met een Ernstige Psychische Aandoening (EPA) wordt verwacht dat zij op een andere manier omgaan met hun situatie, zoveel mogelijk zelfredzaam zijn, en uitgaan van hun ‘eigen kracht’. Van professionals wordt verwacht dat zij hun cliënten op een andere manier gaan begeleiden, waarbij zij de nadruk leggen op mogelijkheden en kansen in plaats van op beperkingen en problemen. Niet alleen wordt er meer verwacht van cliënten en professionals, er vinden ook veranderingen plaats in het zorglandschap, die direct effect hebben op het aanbod van zorg en begeleiding voor cliënten. Zo biedt Lentis sinds 2016 niet langer de Wmo-activiteiten gericht op dagbesteding