Cliënten ondersteunen cliënten - Een pleidooi voor het inrichten van steunpunten cliëntondersteuning

Cliënten ondersteunen cliënten - Een pleidooi voor het inrichten van steunpunten cliëntondersteuning

Productgroep Passage 2 - 2004
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Vraagsturing in de zorg, toenemende keuzevrijheid, het toelaten van nieuwe zorgaanbieders op de 'gezondheidszorgmarkt', recht op zorg, zorg op maat, ontschotting... In het kader van de modernisering van de AWBZ zal de geboden zorg beter aan moeten sluiten op de zorgbehoefte en wensen van de gebruikers van die zorg. Het klinkt op papier heel mooi maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Toenemende keuzevrijheid is een groot goed, maar als een cliënt niet weet wat er te kiezen is, komt hij er niet verder mee.