Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Productgroep Participatie en Herstel 1 - 2019
2019
Gratis

Omschrijving

Congres Traumasporen –

Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen,

georganiseerd door Uitgeverij Mens! op 21 september 2018 in de Reehorst in Ede.

De trauma-experts is het vast niet ontgaan. De Nederlandse vertaling van het boek ‘The body keeps the score’ werd in 2016 onder de titel ‘Traumasporen’ uitgebracht.1
De auteur van dit boek, Bessel van der Kolk, is oprichter van het Trauma Centrum in Brookline, Mas￾sachusetts en hoogleraar in de psychiatrie aan Boston University. Op 21 september 2018 
was hij in Nederland en werd een congres gewijd aan zijn inzichten over het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen. 

Hand in eigen boezem
De congresdag start op confronterende wijze met een overzicht waar we vandaan komen: jarenlang zijn cliënten met ernstige trau￾matische ervaringen genegeerd in de ggz en 
heeft de hulpverlening niet ingezien hoe psy￾chotrauma opgeslagen ligt in het lichaam. We hebben ons in het verleden schuldig ge￾maakt aan misdiagnostiek, omdat cliënten 
met complex trauma vaak veel gelijkenissen toonden met mensen met borderline per￾soonlijkheidsstoornissen. Ook hebben we lange tijd gedacht dat door enkel te praten in een klassieke psychotherapeutische setting, we mensen wel verder konden helpen. Niets lijkt minder waar.